Den fælles værkstedskælder, er til fri afbenyttelse for afdelingens beboere. 

Værkstedet er beliggende i blok C - overfor vaskekælderen.

Værkstedets brug

Du er velkommen til at bruge værkstedskælderen - og du rydder naturligvis selv op - og efterlader værkstedet i rengjort stand.

Under hensyn til ejendommens øvrige beboere, må brug af støjende værktøj og anden støjende adfærd, alene ske mellem: 

kl. 08.00 - 19.00

Der må ikke anvendes oliemaling, terpentin, acetone, benzin, brandfarlige vædsker eller stærkt lugtende opløsningsmidler.