FORORD

Disse ordensregler og praktiske råd er udarbejdet, med henblik på, at beboerne i Ørehøj udviser et behørigt hensyn og respekt for hinanden og herved skaber gode og trygge rammer, så alle har en god oplevelse, ved at bo i afdelingen.

Vi har alle et fælles ansvar for at holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesudgifterne på det lavest mulige niveau.

Vi opfordrer dig til at deltage i de årlige beboermøder, med mulighed for at deltage i medlemsdemokratiet og i afdelingens fortsatte udvikling.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ordensreglement

§1

Lejligheden

Al indvendig vedligeholdelse afholdes af lejer.

§2

Støjende adfærd

Brug af støvsugere, boremaskiner og lignende skal så vidt muligt benyttes inden kl. 19.00.

Brug af TV, radio, musikanlæg, musikinstrumenter m.m. skal ske med nødvendig hensynstagen til naboerne. Husk: Luk venligst vinduerne.

I øvrigt henvises til gældende lovgivning.

§3

Ændring af lejligheden

Der kan foretages ændringer i lejligheden efter råderetsreglerne.

Før ændring, skal der fremsendes en skriftlig ansøgning til Boliggården. Ansøgningen skal være godkendt af Boliggården, inden igangsættelse af arbejdet.

§4

Lejligheder med have

Haver tilhørende de respektive boliger skal af hensyn til de øvrige beboere passes og vedligeholdes. Naturfarvet flethegn kan opsættes ind mod nabo.

Hække og hegn må ikke overstige 160 cm., mellem haverne. Overskridelse vi blive påtalt og senest effektueret ved fraflytning, for fraflytters regning. Haver ved gavle med indkig fra siden, kan have hegn/hæk på indtil 180 cm.

Hegn ud mod fællesareal er ikke tilladt. Træer må ikke overstige tagrender.

 

§5

Husdyr

Det er tilladt at have én neutraliseret ude-kat pr. lejemål. Hund er ikke tilladt.

§6

Tæppebankning

Tæppebankning er tilladt på bankestivet, hvis der ikke hænger tøj på tørrestativerne.

§7

Vaskemaskiner

Følg brugsanvisningerne nøje! Ved driftsforstyrrelser, skal al henvendelse ske til ejendomsmesteren.

 

§8

Vaskerum, tørrerum og tørreplads

Vaskerum, tørrerum og rullestue renholdes af beboerne. Rummene efterlades i rengjort stand efter brug.

Vasketøj anbringes i de dertil indrettede rum eller på tørreplads.

Vaskebogen skal benyttes, til reservering af vasketider.

Det påhviler lejere, der modtager hjemmehjælp, at gøre opmærksom på ovenstående regler.

§9

Værkstedskælder

Værkstedskælder renholdes af brugerne, og skal efterlades i rengjort stand.

Brug af støjende værktøj og anden støjende adfærd, er tilladt fra kl. 08.00 – 19.00.

Der må ikke anvendes eller opbevares benzin, oliemaling, terpentin, acetone, eller andre brandfarlige eller stærktlugtende opløsningsmidler.

§10

Motionsrum

Motionsrummet skal efterlades i rengjort stand.

Ophold og brug musik i motionsrummet skal ske med størst muligt hensyn til de øvrige beboere i opgangen.

Anvendelsen af de opstillede redskaber sker på eget ansvar.

§11

Affald

Helsingør kommunes retningslinier for affaldssortering, skal nøje efterleves.

§12

Skiltning

Det er ikke tilladt at opsætte skilte eller lignende på ejendommen.

Navneskilte opsættes af Boliggården.

§13

Parkering og motorkørsel

Biler, cykler og knallerter skal parkeres på de angivne steder.

Faste P-pladser tildeles efter anciennitet og særlige behov og forudsætter at lejer kan dokumentere ejerskab af bil.