ANMELD EN SKADE, FEJL ELLER MANGLER


Anmeld en fejl - DIREKTE

Kære beboer i Afdeling 13 Ørehøj,

Du kan her anmelde fejl og mangler direkte til Ejendomsmesteren.

Spørgsmål vedr. husleje og varmeregnskab skal altid ske ved henvendele til Boliggården.

Udfyld alle felter - forklar fejlen eller manglen så præcist som muligt.

SSG Skadeservice

Ordningen skal sikre, en hurtig indgriben ved akutte hændelser med bygninger eller alvorlige driftsforstyrrelser, der indtræffer uden for ejendomsmesterens og kontorets arbejdstid.

Tilkaldes SSG uden at det er akut, betales der for egen regning!

Men husk:

Kun henvendelser vedrørende følgende forhold er omfattet af SSG:

  • Ingen varmeforsyning
  • Ingen vandforsyning
  • Ingen elforsyning
  • Brud på forsyningsledninger, hvor alvorlige følgeskader kan opstå
  • Forstoppelse i kloak/faldstamme, hvor alvorlige følgeskader kan opstå
  • Stoppet WC
  • Smadrede ruder
  • Nedfaldne tagsten

Ejendommen har et specielt telefonnummer hos SSG. Dette nummer skal altid benyttes ved opkald vedrørende serviceordningen.

SSG Serviceordning

Tlf.: 70 21 03 71

Mandag-torsdag kl. 15:00-07:00

Fredag fra kl. 14:00

Lørdag-søndag/helligdage, hele døgnet