Parkeringsforhold på Trykkerdammen

Trykkerdammen er en privat fællesvej, hvilket betyder at de almindelige færdselsregler er gældende, på samme måde som på offentlige veje.
Forskellen er alene, at det er grundejerne, der ligger op til den private fællesvej, der har ansvar for drift og vedligeholdelse af Trykkerdammen.
 
P-forhold på Trykkerdammen 
På grund af vejens bredde, da en del af vejen er ret smal, har Helsingør kommune i samarbejde med Helsingør politi, i henhold til færdselsloven besluttet, at indføre P-zone på denne del af Trykkerdammen - som er markeret ved skiltning.
 
Vær derfor selv opmærksom og gøre jeres eventuelle gæster opmærksom på denne P-zone. 
Dette bevirker at:
- at det er P forbud mellem skiltene 
- at almindelige parkerings/færdselsbestemmelser der gælder (10m fra et kryds/og ikke ved udkørsel fra ejendomme)
- Helsingør Parkeringsservice har tilsynspligt og kan opkræve parkeringsafgift.
 
Bestyrelsen opfordrer til, at hvis man oplever problemmer mht biler, der parkerer på en genererende måde, at man først taler med ejeren, inden man retter henvendelse till Helsingør Parkeringsservice eller Helsingør politi.
 
Såfremt det ikke er muligt at opnås forståelse for eventuelle parkeringsproblemer, kan det blive nødvendigt at rette henvendelse til:
Helsingør Parkeringsservice: 
Telefon: 49 28 20 01
Helsingør Politi:
Telefon: 114