Herunder er en samling over den interne og eksterne lovgivning samt de Bekendtgørelser, der er grundlaget for de almene boligorganisationers ledelse og drift.

Hvis du ikke finder det du søger så send en mail tryk her!

Der kooperative fællesråd

 • Det kooperative Fællesråd er blevet etableret i flere omgange. Oprindeligt i 1923 og senere i 1964. Atter etableret i 1987 med navnet De Kooperative Selskabers Fællesråd i Helsingør.
 • Fællesrådet er et samarbejdsorgan for kooperative virksomheder og foreninger i Helsingør. Her kan man inspirere hinanden og i et vist omfang koordinere kræfterne.
 • Fællesrådet kan tage initiativ til at etablere nye kooperative forbund, foreninger og virksomheder.
 • Fællesrådet blev, ligesom de fleste af de kooperative virksomheder i Helsingør, medlem af Det Kooperative Fællesforbund, der var startet i 1922 på initiativ af Peder Christensen fra Helsingør.

I 2019 består Det Kooperative Fællesråd af følgende virksomheder:

 • ALKA 
 • Arbejdernes Landsbank 
 • FolkeFerieFonden 
 • Højstrupgård 
 • Boliggaarden 
 • Helsingør Fællesbageri 
 • Fonden LO-Skolen 
 • Kadetten 
 • Konsulentkompagniet 
 • Boligselskabet Nordkysten 
 • Ejendomsselskabet af 23/6-2004.