Bygnings- og Boligregistret - BBR

BBR står for Bygnings- og Boligregistret, og her finder du oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark. 

Som ejer har du alene ansvar for at følge op på, om BBR-oplysningerne for din ejendom er korrekte. 

Når du foretager ændringer på dine bygninger – fx hvis du skifter varmeinstallation fra oliefyr til fjernvarme eller bygger et nyt redskabsskur skal du rette dine BBR-oplysninger.

Hvis du undlader at opdatere BBR-registeret, kan du risikere at få en bøde fra kommunen. 

Det kan også have betydning for din ejendomsvurdering, din boligforsikring og dit energimærke

Derfor er det vigtigt, at du tjekker og retter dine BBR-oplysninger online via SKAT’s selvbetjente og digitale løsning ”Ret BBR-oplysninger”.

 

Klik her: Forside - BBR-registeret